Loading...

Bars

9kt Gold Bold Bar
BBAR-YG
R3,950.00
 
9kt Gold Bold Curve Bar
BCURVE-YG
R3,650.00
 
9kt Gold Bold Drop Bar
BDROPBAR-YG
R3,450.00
9kt Gold Classic Bar
CBAR-YG
R3,500.00
 
9kt Gold Classic Curve Bar
CCURVE-YG
R2,995.00
 
9kt Gold Classic Drop Bar
CDROPBAR-YG
R2,795.00
9kt Gold Designer Bar
DBAR-YG
R3,795.00
 
9kt Gold Elaborate Bar
EBAR-YG
R3,395.00
 
9kt Rose Gold Bold Bar
BBAR-RG
R3,950.00
9kt Rose Gold Bold Curve Bar
BCURVE-RG
R3,650.00
 
9kt Rose Gold Bold Drop Bar
BDROPBAR-RG
R3,450.00
 
9kt Rose Gold Classic Bar
CBAR-RG
R2,695.00